Micro Servo

אם הנך מעוניין בסוג מסוים של סרוו של FUTABA כנס לפרטים

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪0.00

מיקרו סרוו היי וולטז 6-8.4v מאוד חזק ומהיר

במלאי
מחיר באתר: ₪138.00

מיקרו סרוו   מתאים לטיסנים ומסוקים חשמליים

במלאי
מחיר באתר: ₪28.00

מיקרו סרוו לטיסנים קלים 3.7 g

במלאי
מחיר רגיל: ₪42.00
מחיר באתר: ₪35.00

מיני סרוו 9g

במלאי
מחיר באתר: ₪48.00

מיקרו סרוו  8/5g/1.8Kg

במלאי
מחיר רגיל: ₪65.00
מחיר באתר: ₪55.00

מיקרו סרוו מיטל גיר 12g

במלאי
מחיר רגיל: ₪85.00
מחיר באתר: ₪75.00

מיקרו סרוו אנלוגי 17g

במלאי
מחיר רגיל: ₪65.00
מחיר באתר: ₪55.00

מיני סרוו 2.5 kg/cm

במלאי
מחיר באתר: ₪120.00

מיקרו סרוו מתאים למכוניות טרקסס

בהזמנה בלבד
מחיר רגיל: ₪195.00
מחיר באתר: ₪175.00

גירו + סרוו דיגיטלי מהיר לזנב מסוקים

במלאי
מחיר באתר: ₪198.00

מיקרו סרוו דיגיטלי 1.8-2.2 ק"ג

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪98.00

מיקרו סרוו דיגיטלי 3.1-3.9 ק"ג

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪108.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי 3.1-3.9 ק"ג

במלאי
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו דיגיטלי 3.9-4.6 ק"ג

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪108.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי  1.8-2.2 ק"ג

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי 1.8-2.2 ק"ג

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי עד 0.8-1.2 ק"ג,

 
בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי  1.8-2.2 ק"ג

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו דיגיטלי גיר מיטלי  0.8-1.2 ק"ג

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪128.00

מיקרו סרוו אלומיניום  2.2-2.6 ק"ג

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪88.00

סרוו מאלומיניום

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪338.00

מונע הפרעות רדיו למנועי סרוו  

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

גריז מיוחד לגלגלי שיניים, מתאים לכל מנועי הסרוו

במלאי
מחיר באתר: ₪45.00

סט של 4 גומיות ותותבים לעגינת סרוו ,מתאים לכל מנועי הסרוו 

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

מונע הפרעות רדיו למנועי סרוו  X 2  

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

מיקרו סרוו דיגיטלי  1.2 kg

חסר במלאי
מחיר רגיל: ₪90.00
מחיר באתר: ₪9,999.00