Mini Servo

אם הנך מעוניין בסוג מסוים של סרוו של FUTABA כנס לפרטים

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪0.00

מיני סרוו אנלוגי מעולה

במלאי
מחיר באתר: ₪55.00

מיני סרוו דיגיטלי 20g  2.5K

במלאי
מחיר באתר: ₪130.00

 מיני סרוו דיגיטלי 2.5kg

במלאי
מחיר באתר: ₪145.00

סרוו למערעת היגוי למכוניות של WLTOYS

במלאי
מחיר באתר: ₪62.00

מיני סרוו דיגיטלי גיר מיטלי 1.9-2.5 ק"ג

במלאי
מחיר באתר: ₪298.00

מיני סרוו דיגיטלי 3.7-4.6 ק"ג'

במלאי
מחיר באתר: ₪248.00

מיני סרוו דיגיטלי 1.9-2.5 ק"ג

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪248.00

גריז מיוחד לגלגלי שיניים, מתאים לכל מנועי הסרוו

במלאי
מחיר באתר: ₪45.00

מיני סרוו 1.9 kg

במלאי
מחיר רגיל: ₪180.00
מחיר באתר: ₪140.00

מונע הפרעות רדיו למנועי סרוו  

במלאי
מחיר באתר: ₪12.00

סט של 4 גומיות ותותבים לעגינת סרוו ,מתאים לכל מנועי הסרוו 

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

מונע הפרעות רדיו למנועי סרוו  X 2  

במלאי
מחיר באתר: ₪10.00

מיני סרוו דיגיטלי גיר מיטלי 3.7-4.6 ק"ג

בהזמנה בלבד
מחיר באתר: ₪298.00